Welzijn op recept

Vaak is de oorzaak voor het ontstaan en in stand blijven van klachten multifactorieeel. Belangrijk is dit te herkennen en de juiste begeleiding te bieden. Als zorgprofessional richt je je op het deel waar jouw expertise ligt. Wat daarbuiten ligt zal elders opgepakt moeten worden om uiteindelijk succesvol te zijn met je behandeling.  Een mooi initiatief is daarom welzijn op recept. 

No Comments Yet.

Leave a comment