Politiek roept op tot samenwerken en inzet e-heallth

Om de zorg voor patiënten makkelijker en toegankelijker te maken, moet steviger worden ingezet op e-health, ofwel zorg op afstand. “Er kan steeds meer met e-health in de zorg. Een goede zaak vinden wij, als de zorg door e-health beter en betaalbaarder wordt. Ook binnen de huidige bekostiging kunnen zorgaanbieders en  zorgverzekeraars al afspraken maken over e-health”, aldus de NZa.

Verder vindt de NZa dat er meer aandacht en ruimte moet komen voor preventie in de zorg. Ook daarvoor is het nodig om intensiever samen te werken in de zorg. Ook over de domeinen heen. Daarbij kijkt de zorgautoriteit ook naar de zorgverzekeraars. “Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen samen ook nu al afspraken maken over het bieden van preventieve begeleiding.”

https://www.skipr.nl/actueel/id32589-nza-wil-ruimte-voor-samenwerking-en-nieuwe-bekostiging.html

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment