Overzichten samenwerking ZV en Gemeenten

Andersson Elffers Felix heeft de huidige samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars letterlijk in kaart gebracht. In een groot aantal overzichtskaarten komen samenwerkingsvormen aan bod op het gebied van preventie, GGZ, ouderen, wijk en jeugd. Daarnaast wordt gekeken naar beleid, inkoop en gemeentepolissen.
Een groot document, maar geeft veel inzicht.

No Comments Yet.

Leave a comment