ouderen herkennen zich niet in valgevaar

De belangrijkste reden waarom ouderen geen gebruik maken van valpreventie-activiteiten is dat zij vaak niet weten dat ze een verhoogd risico hebben of vinden het eigenlijk helemaal niet nodig. Daarnaast zijn maar weinig ouderen bekend met de activiteiten, of waar deze zijn. Ouderen vinden het vaak niet nodig om naar activiteiten te gaan. ‘Ik ben daar nog niet aan toe’ of ‘dat is voor mij niet van toepassing’. Een kwart van de deelnemers van het onderzoek geeft aan dat ouderen vaak pas na een val het nut van de activiteiten inzien. Hierbij de tips voor zorgverleners

No Comments Yet.

Leave a comment