Ondernemen

Intervisie-coach

Vanaf 2015 ben ik gecertificeerd intervisie-coach. Jaarlijks begeleid ik een tiental groepen waarin ik fysiotherapeuten uitdaag hun dilemma's uit de dagelijkse praktijk in te brengen en elkaar kritisch van advies en soms ook praktische tips en tools te voorzien. Veiligheid in de groep is een absolute must en basis waar ik scherp op toezie. Het doel van elke sessie is: iedere deelnemer met nieuwe inzichten en met energie naar huis. KNGF-leden kunnen mij benaderen als coach via: https://kngf.exata.nl


Figifutu: wijkgericht werken in de ouderenzorg

figifutu logo DEF-01 (1)
Het project Figifutu is in samenwerking met Klaas Doppen (ergotherapeut) ontworpen. Figifutu biedt  een groepstraining in de wijk voor maximaal twaalf ouderen (70 plus) en is in 2014 van start gegaan in de Amsterdamse Bijlmer. De vrije vertaling van Figifutu is 'deurmat'. Het doel van Figifutu is de oudere inzicht geven in de eigen leefsituatie, dat de deelnemer zich bewust wordt van zijn kwetsbaarheden, maar vooral leert denken in mogelijkheden. Tijdens 6 bijeenkomsten verspreid over 4 maanden leert de oudere wat er nodig is om langer veilig en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en leert hij bijvoorbeeld hoe hij ook in de toekomst zijn boodschappen kan blijven doen. Naast de groepstraining vindt er ook een huisbezoek plaats om de individuele wensen en behoeften van de deelnemer in kaart te brengen. Figifutu beseft dat de oudere het niet alleen kan. Daarom worden ook de partner, familie, vrienden en mantelzorgers betrokken. Tot slot zorgt Figifutu voor verbinding, de oudere wordt gekoppeld aan een of meerdere welzijnsorganisaties en vormt met de andere deelnemers een hechte community. Figifutu is verkozen tot beste fysiotherapeutische ouderenzorg product.

Kijk op de volgende link om meer te lezen over Figifutu en de Ondernemersprijs: Fysiopraxis