Besturen

Sinds 2011 ben ik bestuurlijk actief als zorgprofessional. Ik vind het een van de leukste zaken om me mee bezig te houden! Want, door met bestuurlijke partijen te bespreken welke wensen, knelpunten, uitdagingen zich in het werkveld voordoen kun je voor en grote groep patiënten betere zorg realiseren.
De afgelopen jaren heb ik erg veel geleerd, want besturen is een vak. Kennis van zaken is een voorwaarde, maar daarnaast is het belangrijk dat je overtuigend bent en je politiek kunt bedrijven.


Amsterdams Paramedisch Platform

Het APP verenigt de beroepsgroepen fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie, logopedie en diëtetiek op stedelijk niveau met als doel inspelen op de veranderende zorgvraag en met focus nu op wijkzorg. Het is een initiatief van betrokken zorgverleners uit Amsterdam en is uniek in Nederland.

Sinds 2015 ben ik voorzitter van dit platform en ben ik erg verheugd over de stappen die we gemaakt hebben. Ik noem er hieronder twee. Er vinden gesprekken plaats met De Gemeente Amsterdam over structurele samenwerking en inbedding van paramedische disciplines binnen wijkzorg in Amsterdam.

In elk stadsdeel heeft het APP in 2016  bijeenkomsten georganiseerd waar alle paramedische disciplines aanwezig waren en waarin handvatten zijn gegeven voor verdere samenwerking binnen wijkzorg. In 2017 komt hier een vervolg op. Het APP wordt ondersteund door alle beroepsverenigingen, Cliëntenbelang Amsterdam, SIGRA en 1steLijnAmsterdam

Via onderstaande link kun je het missie- visie document downloaden: visiemissie APP. Op de Facebookpagina  van het APP zijn de laatste ontwikkelingen te volgen.

 

Raad van Toezicht 1steLijn Amsterdam

Sinds september 2016 ben ik toegetreden tot de raad van toezicht van de 1steLijn Amsterdam. Een prachtige organisatie met een mooie opdracht; verbinden, stimuleren, organiseren van samenwerking in de eerstelijn. De raad van toezicht is een club met zeer ervaren mensen met een diverse achtergrond. Ik vind het een voorrecht om samen met hen te werken en leren van de ontwikkelingen die zich voordoen.

 

RGF AMA

Vanaf 2011 ben ik bestuurslid geweest van het Regionaal Genootschap Fysiotherapie Amstel, Meerlanden en Amsterdam (RGFAMA). Met heel erg veel plezier heb ik mij ingezet voor de belangen van de fysiotherapie en fysiotherapeut. Vanwege de modernisering van de vereniging is deze functie per 1-1-2017 vervallen en is er een nieuw KNGF regioteam actief geworden.