Adviseren/ coachen

Coach

In 2014 ben ben ik opgeleid Co-active coach. In een intensief traject heb ik me de fendamenten eigen gemaakt van dit coachings-model. Het model gaat uit van de kracht en vindingrijkheid van mensen. Het verrast me telkens weer hoe het mensen kan helpen hun doelen helder en bereikbaar te krijgen.

Als coach richt ik me zeker niet alleen op zorggerelateerde vraagstukken, dit kan ook gaan over werk- privé balans, het vinden van je persoonlijke waarden, of bijvoorbeeld keuzes maken.

Ben je geïnteresseerd in een gratis proefsessie of wil je meer weten? Vul dan het contactformulier onder CONTACT.


Intervisie-coach

Intervisie wordt sinds een aantal jaar als een belangrijk onderdeel gezien als toetsingselement en bevorderaar van kwaliteit van beroepsgroepen. In 2015 ben ik als een van de eerste intervisie coaches opgeleid en aan de slag gegaan voor de beroepsgroep fysiotherapie (KNGF).

Op dit moment begeleid ik een tiental groepen per jaar en ben ik erg enthousiast over de waarde van intervisie voor de ontwikkeling van fysiotherapeuten. Door gezamenlijk naar dilemma's uit de dagelijkse praktijk te kijken, elkaar van tips/ protocollen, etc. te voorzien wordt er in elke sessie veel geleerd.

 

GEZZuid

In 2012 is de Stichting GEZZuid opgericht door de Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ), samen met de Schelde/Rijn Apotheek, Zonnehuisgroep Amstelland, Centrum voor Fysiotherapie en Fysiotraining en Buurtzorg Nederland, voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen de zorgverleners in Amsterdam-Zuid.

Stichting GEZZuid heeft de ambitie samen met andere zorgverleners een trekkersrol te vervullen bij de verbinding tussen zorg, welzijn en preventie in de wijken Amsterdam Oud-Zuid/de Pijp, Rivierenbuurt en Buitenveldert en gaat daarvoor samenwerken op het gebied van preventie, behandeling en begeleiding van gezondheidsproblemen bij de patiënten en de overige inwoners van de wijken.

In verschillende werkgroepen werken aangesloten zorgverleners aan het opzetten van zorgprogramma’s en kwaliteitsverbetering van geleverde zorg.

Het management van de Stichting GEZZuid ziet graag een betere inbedding van fysiotherapeutische zorg in de verschillende programma’s. De werkgroep fysiotherapie is daarom in juli 2015 van start gegaan.

 

Organisatie en Infrastructuur

O&I oftewel Organisatie en Infrastructuur zal verder voortborduren op de samenwerkingen die gestart zijn onder de GEZ financiering. Dit nieuwe model zal vanaf 2018 een rol gaan spelen in de contractering van zorg.

De nieuwe structuur koppelt bekostiging en investeringen in organisatie van de eerste lijn meer dan voorheen aan resultaten die het op moet leveren. De nieuwe manier van bekostiging, is gebaseerd op een matrix van enerzijds de as monodisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking; op de andere as de schaalgrootte (circa 10-20.000 of 100-200.000 patiënten), zodat er zowel op wijkniveau als op regio-niveau bekostigings-mogelijkheden kunnen ontstaan. Dit omvat dus veel meer dan de inzet van de GEZ-financiering. De gehanteerde betaaltitels bieden enerzijds de mogelijkheid om gericht te investeren in de ontwikkeling van organisatie en infrastructuur en anderzijds bevatten ze voorwaarden en (resultaat) criteria waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

Ook dit biedt weer nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en ook hier zal ik verbindend optreden.

www.stichtinggezzuid.nl