Monthly Archives: August 2016

Amsterdams Paramedisch Platform

In de nieuwsbrief van de 1steLijnAmsterdam is een interview geplaatst van het APP. In wijkzorgnetwerken staat de verbinding tussen welzijn, informele en formele zorg centraal. Met als doel Amsterdammers langer gezond te laten participeren in de samenleving. Er is stevig ingezet op die verbinding, echter zonder de inbreng van paramedici. Het Amsterdams Paramedisch Platform wil…
Lees meer